G. beguinii ssp. senilis

    Gymnocactus beguinii ssp. senilis byl popsán slovenskými znalci kaktusů M. Zacharem a A. Luxem v roce 2004. Přestože někteří botanici oprávněnost popisu zpochybňují, jeho autoři celkem spolehlivě svoje rozhodnutí zdůvodnili izolovaností výskytu a jinými ekologickými nároky.

Gymnocactus beguinii ssp. senilis MK 74.229a, El Chiflon, Coahuila

    Subspecie senilis byla popsána z vrcholové partie horského masivu nad vesničkou El Chiflon v Coahuile. Na rozdíl od typové subspecie, která vyhledává polostín v borových lesích, tady rostou rostliny na plném slunci na plochých skalních výchozech.

    Kolem vesničky El Chiflon jsem jel minimálně třikrát v posledních třech letech (2018). Loni jsem měl odhodlání lokalitu G. beguinii ssp. senilis navštívit, ale projížděli jsme kolem odpoledne po náročném dopoledním programu a při pohledu na prudký vysoký horský masiv, a informaci, že kytky jsou až nahoře, jsem to opískal už při průjezdu kolem. Jiná byla situace letos, kdy jsem na kopci neměl zájmy jen já, ale kamarádi chtěli vidět E. bokei a telokaktusy. Problémem bylo dostat se k samotnému kopci. Podle Google se při říčce, která padá z náhorní planiny úžasným vodopádem do roviny, má nacházet perfektní příležitost ke koupání. Jenže ouha, všechny cesty byly nekompromisně zavřené a zamčené. Tak jsme se vrátili až do vesničky, kde nás jakýsi kluk provedl přes dvorky stavení na náběh kopce. Už v této partii jsme našli překrásné telokaktusy rinconensis-nidulans a Epithelantha greggii.

Vodopád nad El Chiflon

    Zatímco kamarádi zůstávali pod horou, vydal jsem se podle plastové trubky vedoucí vodu z kopců vzhůru. Cestou jsem potkal E. bokei, často rostoucí bok po boku s E. greggii a A. capricorne var. minor. Taky Mammillaria chionocephala a další Thc. rinconensis. Stoupal jsem dále, chvílemi jsem přelézal po skalách a po čtyřech prolézal tunely ve vegetaci, až jsem nakonec vystoupal na hranu vodopádu. Vody bylo málo přestože letošní podzim byl hodně deštivý.

Cesta na lokalitu

    Po několika desítkách metrů jsem vylezl na náhorní plošinu a zanedlouho jsem našel první gymnokaktusy (PA 2959). Rostly poměrně hustě na skalních plotnách, do GPS, kterou jsem měl k dispozici, zbývalo 250 metrů, které jsem rád oželel.

    Ve sbírkách není G. beguinii var. senilis příliš rozšířený, rostliny nekvetou tak ochotně jako typová subspecie; mám vzrostlé exempláře, které nekvetly pět a více let, přestože jsou celeoročně ve skleníku na světle. Kromě lokality El Chiflon bývají v nabídce rostliny od Arteaga, které nemají tak dlouhé a husté otrnění. Typovou sběrovku MZ 197 před časem pojmenovala parta kolem J.J.Haldy a P. Kupčáka jako forma francii....

Gymnocactus beguinii ssp. senilis, Arteaga, Coahuila