Nabídka semen / Seeds offer

Vážení přátelé,

   v  této sekci si Vám dovoluji nabídnout přebytky ze své sbírky. Moje nabídka semen je koncipována jinak, než je obvyklé. V přiloženém souboru, který si můžete stáhnout níže, si můžete objednávat semena v počtu, který odpovídá Vašim výsevním (a finančním) možnostem. Vždy dbám na to, abych poslal vizuálně kvalitní osivo, tedy semena obvyklé velikosti, tvaru a barvy.  Zasílám semena ze sklizně v roce 2015-2016, výjimečně 2014. Nedávám množstevní slevy, k porci přidávám vždy něco navíc, cca 10-20%. Protože mám přebytky semen z předchozích let, pokud je to možné, přidávám nově zdarma i semena ze sklizně 2011-2013. Pokud by měl někdo zájem o stovkové či větší porce, pošlu je po předchozí domluvě za smluvenou cenu. Prosím vás, objednávejte v přiloženém souboru, čísla v prvním řádku jsou pouze pořadová, nemají souvislost s položkou, takže pokud se rozhodnete poslat objednávku v jiném formátu, musí tam být název druhu a požadovaný počet semen. Semena v pořádku došla i do ruského Novosibirsku či čínské Shanghaje. Semena je možno objednávat celoročně, specialistům na rod Turbinicarpus doporučuji napsat koncem dubna, kdy dozrávají semena z jarních druhů jako T. pseudopectinatus, pseudomacrochele a pod. a čerstvá semena je možné ještě téhož roku vysít. Stejně tak se vyplatí napsat si o ariokarpusy v červnu, kdy už bývají semena z loňských květů.

Vyplněnou objednávku pošlete na: petr.antalek@seznam.cz 

------------------------------------------------------------------------

Dear friends,

   In this section I offer you the surpluses from my collection. My offer seeds is designed differently than usual. In the attached file, which you can download below, you can order seeds in the number that corresponds to your sowing (and financial) capacity. It is important for me to send quality seeds, seeds with usual size, shape and color. I send seeds from the harvest in 2015-2016, exceptionally 2014 I do not give volume discounts, I always add extra bonus 10-20%. Because I have a surplus of seeds from previous years, if possible, adding new free seeds and harvest from 2011 to 2013. Should anyone be interested in the hundreds or larger portions, send them by prior arrangement for the agreed price. I ask you order in the attached file, the numbers in the first row are only ordinal, have no connection with the item, so if you decide to send your order in a different format, there must be the name of the species and the desired number of seeds. Seeds okay came to Novosibirsk, Russia, or China's Shanghai. I send seeds during all the year.


The completed order send to: petr.antalek@seznam.cz