GLANDULICACTUS

    Rod Glandulicactus ustanovil Curt Backeberg v roce 1938. Typovým druhem byl Gl. uncinatus. V roce 1940 přibyl Gl. crassihamatus, D.J.Ferguson pak v roce 1991 přidal Gl. mathssonii a Gl. wrightii, který popsal Backeberg původně jako varietu Gl. uncinatus. Dnes není tento rod uznáván a byl sloučen s rodem Ancistrocactus. Přesto se mezi kaktusáři původní jméno běžně užívá.

Glandulicactus mathssonii PA 1090, San Ernesto, Guanajuato

Glandulicactus uncinatus PA 0576, Parras, Coahuila