G. subterraneus

 Gymnocactus subterraneus byl popsán Backebergem roku 1932. Tehdy ještě jako Echinocactus. Nyní po kolečku po nejrůznějších rodech zakotvil v rodu Turbinicarpus. Jeho výskyt byl dlouhá léta znám pouze z oblasti nedaleko La Soledad, chcete-li Dr. Arroyo, v mexickém státě Nuevo León. V poslední době byl výskyt potvrzen v oblasti Mier y Noriega a jistě roste i na dalších místech.

Gymnocactus subterraneus MZ, kulturní rostlina

 Ve sbírkách není častým hostem, pěstování není úplně jednoduché, jeden z receptů je sušit, sušit, sušit - ale nepřesušit. Někteří autoři ho považují za nepřesaditelný, zvláště importy. Tenký dřevnatý krček se snadno poraní, hlavičky nekoření snadno. To spíše obrazí z podzemní řepy nová hlavička. I ta v kultuře dost často zaschne, tedy proto to "nepřesušit". A roubovanci nemají přirozený vzhled, chybí jim právě ten krček, pro který tomuto kaktusu někteří domorodci říkají žirafa.

 V přírodě jsem se s tímto gymnokaktusem potkal nedaleko od známé lokality encefíků severně od Dr. Arroyo. Encefík roste na kopci vlevo, subterraneus na kopci vpravo. Jen se musí člověk dostat přes hlubokou erozní rýhu. Lepší je to vzít vpravo rovnou zdola a nebo vylézt do pasíčka a kousek slézt dolů. Když jste na správném místě, můžete najít na malé ploše i několik desítek rostlin. Nejlíp se mi osvědčilo zalehnout na zem a dívat se v rovině terénu. Pak uvidíte stopečky s hlavičkami jako na dlani. Tento gymnokaktus patří k jarnímu aspektu, takže jsem ho neměl možnost v přírodě vidět kvést. Na fotografiích je Gymnocactus subterraneus PA 138.