G. uncinatus

    Glandulicactus uncinatus je těžké téma. Moc se mi do něj nechtělo a dlouho jsem ho odkládal. Přestože byl posán Galeottim už v roce 1848, v českých periodicích o něm moc článků nenaleznete. Dokonce ani v Atlasu kaktusů při jeho více než třictetileté historii není o tomto druhu článek, pominu-li list o var. wrightii. Většina kaktusářů používá Bakebergovo rodové jméno Glandulicactus z roku 1939, dnes je všeobecně akceptováno zařazení do rodu Ancistrocactus (L. Benson). Tento kaktus absolvoval četné pokusy o zařazení, "prošel" také rody Sclerocactus, Pediocactus, Thelocactus, Echinomastus, Ferocactus a Hamatocactus.

Glandulicactus uncinatus LH 832, San Francisco, SLP

    Na velkém areálu výskytu, který na severu zahrnuje jih Texasu, Nové Mexiko a pokračuje přes mexické státy Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Tamaulipas až po San Luis Potosí, vytváří bezpočet forem. Kupodivu byla popsána jen jedna varieta - wrightii (Backeberg, 1961), ta je popisována z USA a Chihuahua. Někteří autoři pod tento druh řadí jako varietu Glandulicactus mathssonii, navíc ještě složitě pod subspecií crassihamatus. Ta by měla růst v Querétaro, zatímco var. mathssonii je pak nejjižnějším zástupcem druhu, když roste až v Guanajuato. Od var. wrightii se typový G. uncinatus liší větším počtem středových trnů, které jsou asi jen poloviční délky, menším počtem okrajových trnů a menšími semeny.

Glandulicactus uncinatus MH 80, Las Tablas, SLP

    Na svých mexických cestách jsem se s Glandulicactus uncinatus setkal mnohokrát. Oproti literárním údajům jsem ho viděl i v Tamaulipasu a Durangu. Původní jednoduché odlišení var. wrightii dlouhým jedním středovým trnem se mi v terénu trošku rozmazalo, rostliny odpovídající této varietě jsem viděl na několika lokalitách mimo udávanou Chihuahu a USA.

Glandulicactus uncinatus PA 0026, Tula, Tamaulipas

Glandulicactus uncinatus PA 0032, Las Cruces, Tamaulipas

Glandulicactus uncinatus 0135, Mex61 km 90, Nuevo León

Glandulicactus uncinatus PA 0234, La Boquilla, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 0256, Entronque Huizache I, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 0277, Entronque Huizache II, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 0277, Entronque Huizache II, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 0443, La Luz, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 0576, Parras de la Fuente II, Coahuila

Glandulicactus uncinatus PA 0576, Parras de la Fuente II, Coahuila

Glandulicactus uncinatus PA 0576, Parras de la Fuente II, Coahuila

Glandulicactus uncinatus PA 0745, Parras de la Fuente II, Coahuila

Glandulicactus uncinatus PA 0942, 20km JZ od Tuly, Tamaulipas

Glandulicactus uncinatus PA 0986, 5 km sev. od El Sabinito, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 0986, 5 km sev. od El Sabinito, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 1114, La Polvora, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 1241 Ejido La Soledad, Nuevo León

Glandulicactus uncinatus PA 1481, Ocampo, 12 km západně, Coahuila

Glandulicactus uncinatus PA 1514, Las Animas, Durango

Glandulicactus uncinatus PA 1524, Nazas, 15 km západně, Durango

Glandulicactus uncinatus PA 1557, Sabana Grande, Zacatecas

Glandulicactus uncinatus PA 1557, Sabana Grande, Zacatecas

Glandulicactus uncinatus PA 1631, Rancho San Fidel, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 1631, Rancho San Fidel, SLP

Glandulicactus uncinatus PA 1877, San Juan de los Charocos, Coahuila

Glandulicactus uncinatus PA 1892, Lagunilla, Zacatecas

Glandulicactus uncinatus PA 2130, Bermejillo, Durango

Glandulicactus uncinatus PA 2131, Vinagrillos, Zacatecas

    Pěstielsky nevybočuje Glandulicactus uncinatus z běžné pěstielské praxe pro mexické kakaktusy. Propustý substrát a dostatek slunce se střídmou zálivkou zajistí dobré podmínky pro růst tohoto kaktusu. Zimování snese chladnější. Nabídka semen je větší než poptávka, pěstitelé většinou preferují rostliny s tmavou barvou květu, která však není pro jednotlivé populace jednoznačná, takže i při výsevu položky "černý květ" se můžete dočkat květů skořicové barvy. Bohužel se mi nepodařilo najít semena na nalezišti PA 1481 západně od Ocampo, kde roste miniaturní forma, přičemž největší rostliny měly sotva pět centimetrů v průměru.

    Až na jaře roku 2019 se mi podařilo v přírodě spatřit kvetoucí glandulikaktus:

Glandulilcactus uncinatus PA 3314, Pinole, Durango