E. ilariae

    Epithelantha ilariae popsali Donati a Zanovelo při své revizi rodu v roce 2010. Jedná se tedy o "nový druh".

    Výskyt je ostrůvkovitý na poměrně široké ploše od Monclova přes Mina, Monterrey k Montemorelos. Na mnohých lokalitách se setkává s dalšími příslušníky rodu, nikdy se s nimi nekříží.

    Vzhledově je podobná E. bokei, jenže je násobně větší a má méně trnů v areole. Původně se objevovala pod jménem Epithelantha nivea n.n.

    Epithelantha ilariae jsem viděl jen na jedné lokalitě (PA 2516). Bylo to jihozápadně od Mina. Na lokalitě jsem byl třikrát. Poprvé kvůli Mammillaria plumosa. Ta roste až vysoko na skalách, ke kterým je třeba se propracovat prudkým suťovým polem, na kterém rostou Astrophytum capricorne a taky Epithelantha pachyrhiza ssp. pulchra. Epithelantha ilariae roste jen na malé ploše vlevo při cestě, která protíná horský masiv. Překvapila mě velikost rostlin a na třetí návštěvě i jejich relativní početnost. Spolu s ní roste Escobaria zilziana.

    Ve sbírkách není tato epitelanta příliš rozšířená, poptávka ani nabídka není veliká, ale u specialistů se dá sehnat. Pěstitelsky patří ke snáze pěstovatelným druhům.