L. fricii

    Lophophora fricii patří bezesporu k největší objevům A.V.Friče, jehož jméno také nese. Tento krásný kaktus objevil Frič v roce 1923, když prozkoumával širší okolí města San Pedro de las Colonias. Na rostliny dostal tip od domorodců a podle Fričova vyprávění se tyto rostliny těšily obzvláštní úctě mezi místními Indiány. Rostliny, respektive místo jejich výskytu, upadly na delší dobu v zapomnění. Sám Frič je označoval jako Anhalonium floro rosea, ale platně je nepopsal. To udělal až v roce 1974 Habermann.

Lophophora fricii, kulturní rostlina pocházející od Habermanna

    Jak jsem psal výše, Frič sbíral rostliny v oblasti San Pedro, resp. jižně od tohoto města ve státě Coahuila. Nevím, jestli už tehdy existovala vesnička Viesca. Při dnešních znalostech tohoto druhu a jeho výskytu v přírodě mohu souhrnně říci, že známé lokality lemují Laguna de Viesca. Měl jsem možnost pozorovat L. fricii na třech lokalitách. První byla u El Amparo (PA 0648). Na této lokalitě rostou "fričky" jak v náběhu hor ve velkých trsech pod keři, tak i na plném úpalu na skalách. Bohužel v roce 2017 jsem zaznamenal destrukci nižších partií této lokality nějakým geologickým průzkumem.

    Druhou populaci jsem viděl na jižním okraji Sierra Zavaleta (PA 1846). Rostliny jsem našel na poměrně prudkém kopci, rostly spíše jednotlivě nebo v malých skupinách:

    Poslední lokalita, kterou jsem zatím navštívil, byla u La Fe (PA 2586). Rostliny jsem našel poměrně vysoko na kopci na skalních výchozech: