C. delaetiana

    Coryphantha delaetiana (Quehl) A. Berger, byla pojmenována po známém belgickém importérovi kaktusů F. de Laetovi.

    V přírodě se vyskytuje na široké ploše mexických států Chihuahua, Durango a Coahuila v pruhu od hlavního města Chihuahua až po Saltillo. Někteří znalci ji referují i z Nuevo León. Vzhledem k velkému rozšíření se jednotlivé populace od sebe mohou lišit a to také vedlo k popisu některých druhů, považovaných dnes za synonyma, jako např. Coryphantha gladiispina (Böd.) A. Berger nebo C. salm-dyckiana Brit. et Rose.

    Podle Dichta a Lüthyho patří do příbuzenstva C. ramillosa do řady Corniferae, podřady Delaetinae.

    V přírodě jsem se s Coryphantha delaetiana setkal jen jedenkrát a měl jsem štěstí, že přestože byl říjen, právě kvetla. Potkal jsem ji na známé hoře El Pilar nedaleko Estación Martes v Coahuile. Má studijní číslo PA 0509.