C. tripugionacantha

    Coryphantha tripugionacantha byla objevena už v roce 1983 zákem místní misijní školy José Barronem, který doprovázel A. B. Laua na výpravě do nově zpřístupněné oblasti v okolí osady San Juan Capistrano v mexickém státě Zacatecas. Platně popsána byla Lauem až o pět let později.

Coryphantha tripugionacantha MK 174.488

    Jak jsem uvedl výše, výskyt této krásné koryfanty je omezen na okolí San Juan Capistrano, malého městečka, ve kterém žije asi 450 obyvatel.

    Celá oblast byla dlouho špatně dostupná a tak odolávala zájmu kaktusářů. Po Lauově návštěvě byla oblast lépe prozkoumána a postupně vydala další zajímavé objevy, kterým byla např. Mammillaria roemeri nebo nečekaný nález Echinocactus grusonii.

    Do oblasti jsem se dostal na podzim roku 2018. Toužil jsem vidět hlavně gruzóna, ale taky Mammillaria senilis, která roste pár desítek kilometrů západně. Koryfanta byla samozřejmě taky důvodem návštěvy a taky byla první rostlinou, po které jsme pátrali. Podařilo se nám to pár kilometrů před novým mostem Puente Tepetatita na hranicích států Zacatecas a Jalisco. Populace PA 3235 byla poměrně bohatá, po letních deštích byly rostliny krásně napité a jejich sytě zelená pokožka se leskla v podzimním sluníčku. Koryfanty jsme nacházeli jednotlivé i ve větších skupinách, nebyly známky poškození pasoucími se zvířaty ani ilegálním sběrem. Další populaci (PA 3250) jsem viděl asi deset kilometrů severněji nedaleko lokality Mammillaria roemeri. Rostliny tady měly tenčí a zvlněné trny.

    Do našich sbírek se dostala Coryphantha tripugionacantha až později, po roce 2000. Vzhledem ke své atraktivitě se poměrně rychle rozšířila a natrvalo obydlela naše skleníky. Pěstovnání není zcela jednoduché, ale při zachování dostatku tepla, proudícího vzduchu a skrovné zálivky není na vlastních kořenech vyloučené. Jako většina koryfant je i tato rostlina přímo magnetem pro svilušku. Pod hustou vlnou v temeni ji objevíme často pozdě, což vede k nevzhledným rezavým skvrnám po požeru. Proto doporučuji ji mít někde na očích a pravidelně ji preventivně ošetřovat proti tomuto škůdci. Pak se odmění tmavou zelení těla, překrásnou trojicí hrubých barevných trnů a zlatožlutým květem.

Coryphantha tripugionacantha PA 3250 se slabšími trny