F. robustus

   Ferocactus robustus (Pfeiffer) Britton et Rose není v našich sbírkách příliš rozšířený. Možná bych řekl, že je vlastně neznámý. Já osobně jsem ho viděl jen ve dvou sbírkách. Jenže se jedná o tytéž rostliny. Z první sbírky se přesunuly jako nepotřebná nevzhledná nekvetoucí veteš do mého tehdy prázdného skleníku. Dnes už si nevybavím, jak byly rostliny velké. Ale nikdy jsem je nepřesadil a unikaly mojí pozornosti až do doby, než první (a zatím jediný) vykvetl. Pak jsem si začal rostlin více všímat. Jak mají pěkně uspořádané trny, lesklou pokožku a když se jim daří, krásně zelenou barvu. A dužnatý oranžový květ, jeden ročně, to je milý bonus. A ta pýcha, že jsem široko daleko jediný, komu kvete ve sbírce!

Ferocactus robustus, kvetoucí rostlina ve sbírce

   Samozřejmě jsem nevynechal možnost vidět Ferocactus robustus v přírodě. Ne že bych se po něm pídil. První jsem viděl při hledání Mammillaria pectinifera u Tecamachalco v Puebla. Zatímco mamilárku jsem nenašel, ferokaktus (PA 1919) jsem nemohl přehlédnout. Stejně tak na další lokalitě u Alseseca (PA 1920). Na třetí lokalitě u Miahuatlánu jsem měl informaci, že tam roste Ferocactus flavovirens, který mi taky ve sbírce kvete a chtěl jsem ho taky vidět v přírodě. Bohužel informace byla špatná a našel jsem jen Ferocactus robustus (PA 1932). Výskyt druhu je omezen na stát Puebla v okolí Tlacotepec, Tehuacan, Tecamachalco, Cacaloapan a Zapotitlan de Salinas.

Ferocactus robustus PA 1919: 

   Pěstitelsky nepatří F. robustus mezi obtížné druhy. Pokud má dost tepla, lepší je i v zimě, aby se na něm netvořily brzy hnědé skvrny, a dostatek vody ve správný čas, roste uspokojivě. Ve sbírce začíná odnožovat poměrně brzy, ale trsů jako v přírodě se asi nedočkáme. Kdo ví, jak jsou tam staré. Největší prý mají až pět metrů v průměru. Tak velké jsem neviděl. Ale na druhou stranu, nehledal jsem... Jednotlivé rostliny mají průměr kolem patnácti centimetrů, někdy ještě o pár centimetrů více. Výška jednotlivých rostlin v trsech je těžko zjistitelná, není možné zjistit, kolikátého řádu která hlava je. Jednotlivé hlavy jsou na sebe velmi těsně nahloučené. Na velkých trsech můžete najít květy i plody nejrůznějšího stupně zralosti prakticky kdykoliv. Ale kdo by je sbíral. Ani k jídlu nejsou dobré.

Ferocactus robustus PA 1920:

Ferocactus robustus PA 1932: