T. rinconensis ssp. palomaensis

    Na cestách za ariokarpusy člověk samozřejmě potkává i spoustu dalších krásných kaktusů. A telokaktusy mezi ně jistě patří. Některé jsou celkem běžné, jako třeba Thelocactus bicolor se všemi jeho varietami, jiné rostou na omezeném území, často jen na jedné lokalitě. A mezi takové patří Thelocactus rinconensis ssp. palomaensis Pavlíček et Zatloukal.

    Rostlina byla popsána našimi nadšenci roku 2004 a od té doby se pomalu v našich sbírkách zabydluje. V přírodě roste na malém území nedaleko osady La Paloma, podle které má i jméno. Lokalita je známá taky výskytem velkého množství kristátních Ariocarpus retusus. Telokaktusů tam roste o poznání méně. A kousek dále a výše do Sierra de la Paila pak Echinocereus delaetii.

    Lokalitu u La Paloma jsem navštívil na podzim roku 2012 v pozdních odpoledních hodinách. Tvoří ji malý podlouhlý hřbet, telokaktusy rostou na plošině ve vrcholových partiích. Našel jsem jen asi deset rostlin, některé byly čerstvě odkvetlé. Překvapily mě svojí velikostí, některé měly jistě k 25ti centimetrům v průměru. Často měly i více hlav. Doprovodnou vegetaci tvoří Echinocereus pectinatus, Echinocereus stramineus, Epithelantha greggii, Coryphantha ramillosa, Coryphantha salinensis, Ferocactus hamatacanthus a další. Ariocarpus retusus jsem už zmiňoval.

Thelocactus rinconensis ssp. palomaensis PA 0758

    Ve sbírkách není tento kaktus příliš rozšířený, semena jsou běžně k dostání v českých nabídkových katalozích. Pěstitelsky nevybočuje tento kaktus z běžného režimu, který používáme pro většinu mexických kaktusů. Ve zkratce: teplo, světlo, povětří a racionální zálivka. Měl jsem štěstí, že jsem našel v temeni rostlin na nalezišti několik semínek, ze kterých mám doma pár semenáčků. Protože se jednalo opravdu jen o pár kusů, rostlinky jsem narouboval na Pereskopsis, v roce 2018 zakvetla první rostlinka: