E. maritimus

        Echinocereus maritimus je velmi dlouho známý druh. Vždyť byl popsán americkým botanikem M. E. Jonesem už v roce 1883; ještě jako Cereus. K. Schumann ho o pět let později přeřadil do jím ustanoveného rodu Echinocereus.

Echinocereus maritimus PA 3401

    Tento nezvykle kvetoucí Echinocereus roste na poloostrově Baja Calfornia, výskyt lze vymezit na severu městem Ensenada a na jihu městem Guerrero Negro. Jméno maritimus znamená přímořský, což odráží to, že může růst na pobřeží vyloženě blízko moře.

    Sám jsem se s Echinocereus maritimus potkal na třech místech. Vzhledem k odlehlosti obydlených míst by bylo asi zbytečné uvádět, na kterém kilometru které silnice jsem je viděl. Nikdy nebyly hlavním cílem, spíše jen příjemně zpestřily již tak zajímavou kaktusovou flóru.

    Ve sbírkách není tento kaktus příliš rozšířený, vlastní ho spíše specialisté. Kdysi jsem ho ve sbírce taky měl. Dokonce mi i jedenkrát zakvetl, aby se pak z mé sbírky vytratil a už se nevrátil.

Echinocereus maritimus PA 3408