E. stramineus

    Psát o Echinocereus stramineus je pro amatéra, jako jsem já, obtížné. Přitom jsem ho viděl na více než třiceti lokalitách, často společně s Echinocereus enneacanthus, se kterým ho někteří botanici spojují. Ale jak je možné, že rostou vedle sebe, aniž by splynuly oba druhy v jediný? Jiní botanici uvádějí nemožnost, či velmi omezenou možnost hybridizace při sympatrickém výskytu a navíc těch pár pravděpodobných přírodních hybridů, které nalezli, bylo sterilních. Další důkazy jsou na úrovni genomu či spektru květních barviv. Já osobně se přikláním k existenci dvou druhů, kolikrát jsem viděl na téže lokalitě dva typy echinocereusů, jeden "šramineózní" spíše ve vyšších partiích lokality a druhý "eneakantózní" v nižších partiích lokality.

Echinocereus stramineus PA 1834, El Amparo, Coahuila

    Echinocereus stramineus je široce rozšířený kaktus, roste ve Spojených státech amerických v Texasu a Novém Mexiku, v Mexiku pak v Coahuila, Chihuahua, Nuevo León a Durango. Je tedy jasné, že byl jedním z prvních popsaných kaktusů. Stalo se tak roku 1856, kdy byl, tehdy ještě jako Cereus stramineus popsán Engelmannem. Do rodu Echinocereus byl zařazen Rümplerem v roce 1885. Při širokém rozšíření tohoto druhu je nasnadě, že bylo popsáno mnoho dalších druhů, variet a forem, které dnes spadají do širšího pojetí druhu Echinocereus stramineus.

Echinocereus stramineus PA 0502, El Pilar, Coahuila

Echinocereus stramineus PA 0549, Laguna de Mayrán, Coahuila

Echinocereus stramineus PA 0752, Ejido La Paloma, Coahuila

    S tímto trsovitým kaktusem jsem se potkal mnohokrát, v naprosté většině setkání to pro mě byl jen "plevel" na lokalitě. Výjimkou byl 7. listopad 2015 (výročí VŘSR), kdy mě kamarád Žeňa upozornil na fialové květy ve skalách nad lokalitou Aricarpus fissuratus var. lloydii nedaleko El Amparo. Když jsem se na kopec vyškrábal, našel jsem kvetoucí Echinocereus stramineus. To skalního podzimního cestovatele vždycky potěší, když uvidí kvést jarní aspekt.

Echinocereus stramineus PA 1407, Mina-Icamole, Nuevo León

 Echinocereus stramineus PA 1449, Aguachile, Coahuila

Echinocereus stramineus PA 1512, Nazas, Durango

  Ve sbírkách je Echinocereus stramineus dobře zastoupený, na překážku většího rozšíření je jeho narůstání do trsů, které zabírají více místa. Řešením je letnění rostlin a jejich chladné zimování, u rostlin ze severních proveniencí i v nevytápěném skleníku, které zajistí lepší kvetení. Nabídka semen, i z importních zdrojů, je dostatečná, převyšuje poptávku.

 

Echinocereus stramineus Lx 764, Huasteca Caňon, Coahuila