E. pulchellus var. sharpii

    Echinocereus pulchellus var. sharpii byl popsán poměrně pozdě, až roku 1989. Místo nálezu holotypu z roku 1985 je uvedeno jako Rancho San Gerado poblíž San Roberto, 1900 m n.m.

Echinocereus pulchellus var. sharpii PP 407

    Popis byl uveřejněn N.P.Taylorem v časopisu Bradleya. V roce 1997 ho tentýž botanik přeřadil na úroveň subspecie. Když výše píšu, že byl tento kaktus popsán poměrně pozdě, mám na mysli skutečnost, že tento kaktus roste prakticky hned vedle frekventované hlavní silnice Mex61 v okolí města La Ascension.

E. pulchellus var. sharpii PA 0807 s M. weingartiana PA 0174 (rok 2011)

2012

    Moje setkání s tímto kaktusem je provázeno několika náhodami. Na první mexické cestě v roce 2011 jsme jeli z Aramberri do Galeany. Dále z mého deníku: "V La Ascension plníme prázdnou nádrž auta, zatímco ta moje málem přetéká. Pár desítek metrů za obcí naproti hřbitovu zastavujeme kvůli mojí potřebě. Posílám Martina na průzkum. Prakticky vzápětí na mě volá, že našel horizontíky." Kromě horizontíků jsme našli ještě Mammillaria weingartiana a Mam. formosa. O rok později jsem na lokalitu přivedl další partu kamarádů. Všichni jsme se rozplývali nad horizontíky, já jsem sliboval i nález weingartiany, kterou ale ne a ne nalézt, když naše kamarádka Stáňa volá, že roste hned vedle auta. A když jsem k autu přišel, zjistil jsem, že našla Echinocereus pulchellus var. sharpii. Ten jsem na první cestě nenašel. Na lokalitu jsem se vrátil ještě dvakrát. Bohužel travnatá část v těsné blízkosti cesty, kde rostlo šarpíků nejvíce, byla rozježděná auty, takže jsem našel jen dvě-tři rostliny. Když jsem přepracovával fotogalerii "Z cest" a procházel znovu všechny fotografie z mexických cest (pane jo! je jich téměř 26 tisíc!), zjistil jsem, že je šarpík hned na druhé fotografii z La Ascension v roce 2011... Nepoznal jsem ho a měl jsem ho zapsaný jako M. formosa. Opravdu kuriózní zjištění 12.2.2017 kdy tento článek píšu.

2012

2014

    V kultuře není Echinocereus pulchellus var. sharpii problémový v případě, že se zachová střídmá zálivka mimo parné dny. Na burzách jsem ho neviděl, semenáčky v nabídkách nebývají, semena v katalozích lze najít. V mojí sbírce mám několik starých roubovaných rostlin, každé jaro potěší záplavou bílých květů, které jsou pro tento Echinocereus typické. V přírodě asi kvetou jen jednotlivými kvítky.

2015