E. parkeri ssp. arteagensis

    Echinocereus parkeri ssp. arteagensis je poměrně nedávno popsaný taxon, který zatím není zcela akceptovaný širokou kaktusářskou veřejností. Popis ustanovili Blum s Langem ve své monografii o rodu Echinocereus.

    Výskyt, jak už napovídá jméno, je lokalizován do údolí Arteaga. To se nachází mezi městem Arteaga na západě, v pásu pohoří na východ směrem k Monterrey. Dnes je tato oblast poměrně nedostupná, rychlostní komunikace ohrazená vysokým plotem proti pohybu zvěře nedává moc možností, jak se do pohoří a jeho údolí dostat.

    Když jsem na podzim roku 2018 navštívil okolí Arteaga poprvé, hledal jsem hlavně Ariocarpus retusus a Thelocactus macdowellii. Nějaký nepříliš vzhledný Echinocereus mě příliš nezajímal (PA 2502). O půl roku později jsem se na lokalitu vrátil v naději, že uvidím kvetoucí Thc. macdowellii. Bohužel jsme se na cestě o dva dny zpozdili a právě tyto dva dny mě dělily od kvetoucích thelokaktusů. Náplastí byly květy echinocereusu. Až několik měsíců po návratu z expedice jsem se snažil tento echinocereus určit. Ve finále zůstaly Echinocereus pentalophus ssp. leonensis a E. parkeri ssp. arteagensis. Pročítal jsem články, procházel jsem dostupné fotografie na internetu, abych nakonec dospěl k závěru, že se jedná o Echinocereus parkeri ssp. arteagensis. Jestli se mýlím, děkuji za zpětnou vazbu.

    O pěstování v kultuře nejsou žádné informace, ale dá se předpokládat, že nároky tohoto taxonu nebudou nijak výjimečné a kultivace bude v intencích pěstování ostatních echinocereusů okruhu E. parkeri.