T. gracilis

   Turbinicarpus gracilis je můj vrstevník. Objeven byl v roce 1971. Pět let Glass s Fosterem otáleli s popisem. Původně byl popsán jako druh, o rok později ho stejní autoři přeřadili na úroveň subspecie T. schmiedickeanus.

Turbinicarpus gracilis PA 1748, Aramberri, Nuevo León

   V přírodě je výskyt omezen na oblast mezi La Escondida a Aramberri v Nuevo León v Mexiku. Původní informace hovoří o malém území severovýchodně od Aramberri, podle mého mínění a zkušeností je T. gracilis rozšířenější, než se běžně uvádí. Vzhledem ke svému malém růstu (gracilis = jemný, útlý, štíhlý), není konkurenceschopný a osídluje malé kapsy a pukliny ve skalách. Takže pokud chcete najít tento kaktus, musíte se vydat na skalní výchozy a pátrat po malých tělíčkách. Na podzim je to malinko jednodušší, když vystrčí své roztomilé kvítky.

Turbinicarpus gracilis PA 1748, Aramberri, Nuevo León

   T. gracilis jsem toužil vidět na vlastní oči už na první a druhé cestě, ale okolnosti mi tehdy nedaly možnost se po něm porozhlédnout. Na třetí cestě jsem zkusil jeden neúspěšný výskok, a až na čtvrté cestě v roce 2015 jsem zaznamenal úspěch. A to hned třikrát. První lokalita, prakticky nad odbočkou z hlavní cesty do samotného Aramberri, označená studijním číslem PA 1748, se nachází jen pár desítek metrů nad posledními domečky. Když projdete mezi psy, kteří vás podle aktuální nálady buď ignorují, nebo chtějí rozcupovat a dáte se do kopce na první skalní výchozy, máte naději, že na gracilisy narazíte. Měl jsem štěstí, že několik rostlin právě kvetlo.

Turbinicarpus gracilis PA 1748, Aramberri, Nuevo León

Turbinicarpus gracilis PA 1748, Aramberri, Nuevo León

Turbinicarpus gracilis PA 1748, Aramberri, Nuevo León

Turbinicarpus gracilis PA 1748, Aramberri, Nuevo León

   Další lokalitu jsem navštívil nad El Olmo, což je osada směrem na Marmolejo. V hustě zarostlém ukrutném kopci jsme se probili ke skalám, kde jsem našel jen dvě juvennilní rostlinky. Jistě jich tam bylo více, ale po skalách se mi opravdu nechtělo lozit.

Turbinicarpus gracilis PA 1760, El Olmo, Nuevo León

   Poslední nález byl náhodný, vydali jsme se po stavbě nové cesty z La Escondida do Aramberri, na jednom pasu jsme našli turbiňáčky, které jsme nakonec určili jako gracilis, mnohé rostliny byly k nerozeznání od variety dickisoniae. T. gracilis PA 1778: