T. jauernigii

 Turbinicarpus jauernigii byl objeven J. Jauernigem v roce 1991 a popsán G. Frankem o dva roky později. O další dva roky později proběhl pokus o přeřazení na nižší taxonomickou jednotku T. lophophoroides a samozřejmě prodělal povinnou anabázi rodem Pediocactus.

 Turbinicarpus jauernigii PP 190, Palomas, SLP

 Jeho výskyt je omezený na malé uzemí kolem jedné z nejfrekventovanějších mexických cest, MEX 80, nedaleko Palomas. Jsou popisovány dvě asi jeden kilometr vzdálené lokality. V době jeho objevu byly populace vystaveny silnému sběratelskému tlaku a byly dost zdecimovány. Naštěstí stejně jako mnohé jiné turbinikarpusy se relativně snadno množí, dospívá už kolem třetího roku, roubovanci samozřejmě dříve.

Turbinicarpus jauernigii PA 958, Palomas, SLP

 Turbinicarpus jauernigii PA 958, Palomas, SLP

 V roce 2012 jsme kolem lokality projížděli, když jsme chtěli pozorovat populace Ariocarpus kotschoubeyanus var. sladkovskyi a Lophophora koehresii. Rostliny jsme nakonec našli ve spárách skal kousek od cesty. Těšil jsem se, že je uvidím kvést, Turbinicarpus jauernigii patří k podzimním turbiňáčkům, bohužel jsme květy minuli. Někteří autoři uvádějí, že se květy nikdy úplně neotvírají a tím zpochybňují příbuzenství s T. lophophoroides. Mám rostliny z několika zdrojů a všiml jsem si, že lze rozlišit dva typy rostlin: část rostlin kvete čistě bílými velkými květy, které se ne zcela otevírají, část pak květy o poznání menšími, s hnědým nádechem, které se otevírají úplně.

 Turbinicarpus jauernigii PA 958, Palomas, SLP

 Kytiček jsme našli jen pár, na lokalitě nás potěšily četné leuchtenbergie a krásná astrofyta včetně jedné prastaré kristáty, kterou můžete vidět na fotografii ve článku o rodu Astrophytum.

Turbinicarpus jauernigii PP 190 - dva různé typy květů

   O tři roky později, na podzim roku 2015 jsem jel s přáteli opět kolem lokality Turbinicarpus jauernigii PA 958. Chtěl jsem zase vidět těch pár rostlinek, které jsme našli na předchozí výpravě, ale kamarád Žeňa mě vzal na plošinku na vrcholu kopce, kde rostlo turbiňáčků podstatně více; našli jsme ve spárách skalních výchozů několik desítek rostlin. S potěšením mohu konstatovat, že na lokalitě rostou jedinci všech věkových kategorií a nemám pocit, že by jim hrozilo bezprostřední ohrožení.

Turbinicarpus jauernigii PP 190