T. rioverdensis

   Turbinicarpus rioverdensis G. Frank byl popsán v roce 1992 nedlouho poté, co byl objeven v těsné blízkosti rušné cesty z Rio Verde na jih. Tento pěkný turbinicarpus, stejně jako mnohé jiné, procestoval díky J. J. Haldovi rod Pediocactus. Dnes je považován za subspecii T. schmiedickeanus. Abych pravdu řekl, tato složitá konstrukce rodu Turbinicarpus mi není moc blízká. Radši mám jednoduché pojmenování druhů a jejich řazení do sekcí. Nebaví mě vyslovovat a psát dlouhá jména. Na vnitrodruhové úrovni byla popsána subspecie paolii, původně jako samostatný druh T. paolii J. J. Halda et P. Kupčák.

Turbinicarpus rioverdensis PP 204, San Jose de Tepanco, SLP

   Typová subspecie roste, jak již jméno napovídá, v blízkosti města Rio Verde. Je to spíše blíže městečku San José del Tepanco. Většinou se uvádějí dvě lokality, TCG group má tři sběrovky: 17001, 17002, 17003. Pro úplnost ještě studijní čísla dalších badatelů: CG 6132, CG 6921, HO 672, HO 733, MZ 340, MZ 682. Podařilo se mi navštívit dvě lokality. První lokalitu, tu severnější, jsem navštívil třikrát. Poprvé byl cílem turbinikarpus, podruhé doprovodný A. retusus ssp. scapharostroides, který tady roste na jedné z nejjižnějších známých lokalit tohoto druhu vůbec.

Turbinicarpus rioverdensis PA 1013, jižně od Rio Verde, SLP

     Ale zpátky k T. rioverdensis. Na první cestě jsme našli pár rostlin dole v rovině, na druhé i několik rostlin ve svahu, kde rostou miniaturní retusáčky. V rovině jsem rychle našel rostlinky z minulé cesty a utíkal za ariáčky do svahu, kde jsem byl úspěšnější než posledně. Žeňovi se do svahu nechtělo, tak pročesával důkladněji rovinu, žel nenašel jiné rostliny, než jsem mu ukázal na malém plácku. Literární údaje hovoří o velké ohroženosti taxonu, autoři píší o několika málo zbývajících rostlinách. Odsál jsem něco prachu kolem rostlin, třeba z něj vyklíčí pár rostlinek, jak se to podařilo u T. graminispinus.

    Bohužel se mi nepodařilo získat ani jediný semenáček. Nicméně nabídka semen u nás je celkem dobrá, tak jsem nebyl zklamaný. Na lokalitu jsem se na skok vrátil na podzim roku 2017. K mému zklamání jsem kamarádovi mohl ukázat jen jedinou rostlinu. Navíc si ji našel sám...

    V roce 2016 jsem chtěl vidět tento pěkný kaktus i na druhé známé lokalitě. Vydali jsme se s kamarádem Vovou na hustě zarostlý kopec nad hřbitovem u San Jose del Tepanco. Po překonání několika plotů a prodíráním se trnitým křovím, se nám podařilo najít jen dvě rostliny. Pokud mohu soudit podle dvou spatřených rostlin a pozorováním v kultuře, liší se trošku liší, jsou kulatější a bradavky více prominují. Moje studijní číslo je PA 2233:

    Na závěr ještě fotografie z kultury. Na první je T. rioverdensis TCG 17001, San Jose del Tepanco A:

    A kulturní rostlina, podle které byl popsán Turbinicarpus paolii PAN 169,  Palos Altos-Cerritos, SLP:

   Pěstitelsky není Turbinicarpus rioverdensis příliš náročný, jeho nároky nevybočují z pěstitelské praxe většiny ostatních turbinikarpusů, v přírodě roste spíše v černozemi na plošinách, takže snese možná trochu více vody. Rostliny T. paolii mám jen dvě, bohatě kvetou celou sezónu, ale semen moc netvoří. Typový T. rioverdensis kvete zjara a někdy remontuje na podzim.