M. albiflora

    Možná to na mém webu vypadá, že mě kromě ariáků a turbiňáků jiní Mexičani nezajímají. Není to tak úplně pravda, ve většině kaktusových rodů mám nějakého svého miláčka. A mezi mamiláriemi jednu z čelních pozic zaujímá právě Mammillaria albiflora.

Mammillaria albiflora PP 502, Mineral de Pozos, Guanajuato

    Je to možná proto, že není běžně v nabídkách semen a sehnat ji není zrovna lehké. Před mnoha lety ji pár cestovatelů přivezlo a já tehdy na chrudimské burze nelenil a skoupil všechno, co se dalo. Výsledkem byly asi tři klony PP 502. Kytičky dlouho nekvetly, a když už zakvetly, nepotkaly se. Semena jsem tak za posledních patnáct let udělal jen dvakrát. První sklizeň krásně vyklíčila a pod zářivkami jsem udělal hezké nudličky s bílými trníky. Ale stačila kratší nepozornost a něco mi je sežralo. Už si nevzpomenu, jestli vlnatka, sviluška nebo kořenovka. Padly všechny. Dost let jsem čekal na další sklizeň a těšil se na druhý výsev. Semena jsem však tak opatroval, až jsem je někam založil a už nenašel. Loni a předloni jsem od Pavla Pavlíčka vyprosil pár zbývajících rostlinek v naději, že se mi snad příští rok povede udělat pár semen a tyto výjimečné rostlinky ve sbírkách obnovit.

 Mammillaria albiflora PA 1092, MEX57, Guanajuato

Mammillaria albiflora PA 1092, MEX57, Guanajuato

    Na třetí cestě do Mexika jsem jako první lokalitu určil právě tu, na které bělokvětá krasavice roste. Měl jsem asi čtyři různé gps-ky poblíž Mineral de Pozos. Někde jsem četl, že je lokalita oplocená, prý z peněz britských kaktusářů, kteří pak toho dost litovali. Naštěstí měl Sergej Batov jinou lokalitu na opačné straně pohoří přikloněné k známé cestě MEX 57 a to necelé dva kilometry vpravo od ní po pohodlné příjezdové cestě. Když jsme ujeli těch pár stovek metrů, vyběhli jsme do mírného svahu nalevo od spojovačky na Mineral de Pozos a v krátké době našli poměrně dost rostlin všech věkových kategorií. Snažil jsem se loupnout nějaké semínko, ale bohužel. Tak třeba příště. Mamillárku doprovázely krásné Glandulicactus mathsonii.

Mammillaria albiflora PA 1092, MEX57, Guanajuato

Mammillaria albiflora PA 1092, MEX57, Guanajuato

Mammillaria albiflora PA 1092, MEX57, Guanajuato

    Na závěr je malý dodatek z historie objevení druhu: Mammillaria albiflora byla nalezena už v roce 1930 W. Schwarzem a o rok později popsána Werdermannem jako varieta M. herrerae. O šest let později ji Backeberg povýšil na samostatný druh. Lokalita byla utajena a nakonec zapomenuta. Až v roce 1984 ji znovu objevil známý rakouský specialista Werner Reppenhagen.

Glandulicactus mathsonii PA 1090, MEX57, Guanajuato

    Na podzim roku 2016 jsem se neúspěšně pokoušel najít M. albiflora na typové lokalitě u Mineral de Pozos. Nevzdal jsem to a o rok později jsem je našel. Sice jen tři nepříliš pohledné rostliny, ale podařilo se, PA 2317:

    Ve sbírkách není tato krásná rostina příliš rozšířená, což je škoda. Její pěstování na vlastních kořenech není jednoduché, i malé rostlinky mají velmi hlubokou řepu. Velká černá semena klíčí neochotně. Rostliny jsou přímo magnetem pro svilušku. Přidávám ještě dvě fotografie Mammillaria albiflora PP 502, které jsem našel v archivu počítače: