M. perezdelarosae

   Mammillaria perezdelarosae byla druhou mammillárkou z okruhu M. bombycina, kterou jsem měl možnost v přírodě vidět. Při odjezdu z Aguascalientes jsme zastavili asi šest kilometrů za Ojocaliente směrem na Aguascalientes. Po pravé straně byl skalnatý kopec, na jehož plochém vrcholu rostla tato pěkná mammillárie. Populace byla početná, přestože byl podzim, některé rostliny měly poupata.

Mammillaria perezdelarosae PA 377

   Rostlina byla popsána v roce 1995 a při jejím objevu se myslelo, že se jedná o znovunalezenou Mammillaria bombycina. Hunt ji dnes řadí jako její subspecii. Pilbeam pak celkem srozumitelně obhajuje její status dobrého druhu. Zmiňuje nejen rozdíly v otrnění, ale i různou barvu a typ vystavení plodů, velikost semen, či tvar stonku. Typová populace roste v průsmyku Cuarenta ve státě Jalisco, další populace pak v Aguascalientes a okrajově v Guanajuato. Mám ve sbírce rostliny od Rogozinského z typové lokality, mají blíže k M. bombycina, rostou více do sloupku a mají tenčí centrální trny. Mně osobně je bližší názor Pilbeama s malou připomínkou. Pilbeam mimo jiné zdůvodňuje oprávněnost druhu nepřítomnosti přechodových forem - a tady je potíž. Nedaleko El Garruňo, kde roste M. bombycina, nějaký kilometr - dva, roste za skalním masivem prakticky v rovině na malých kamenných plošinkách a balvanech tzv. Mammillaria "perezbomba" nebo též "bombyrosa". Obě jména vznikla kompilací dvou jmen a podle toho, kterou kdo považuje za bližší, má ji ve složenině na prvním místě. Podle mě má tato mammillárie blíže k perezdelarosce a tak jí i já říkám perezbomba. Roste jednotlivě, plody nevystrkuje a semena zůstávají mnoho let mezi trny, aby se vysypala při bázi rostliny. Když ulomíte mumii perezbomby i perezdelarosky, často tam naleznete drobné klíčence.

Mammillaria perezdelarosae PA 377 - klíčenec

Mammillaria perezdelarosae PA 377 s poupaty

Mammillaria perezdelarosae PA 377 největší nalezená rostlina

   Pěstování není až tak obtížné, při dodržení střídmé zálivky a slunného umístění se daří rostliny udržet kompaktní. Ani roubovanci většinou nerostou nevzhledně. Kvetou již druhým rokem, poměrně brzy zjara, takže neoplývají příliš pylem. Semena dozrávají druhým rokem, nebývá jich mnoho a musí se trošku hledat a dolovat z prostorů mezi nahloučenými seschlými bradavkami a trny. Celý okruh M. bombycina je pro cestovatele příjemný i tím, že pokud ho chce člověk vidět, dá se to celé zvládnout v jediném dni.

Mammillaria "perezbomba" PA 363

Lokalita Mammillaria "perezbomba" PA 363, rostou dole v náběhu svahu

Kvetoucí "perezbomba" - tvar květu je odlišný od klasické "perezky"